Què és Retail Stores Control?

És una eina cloud de gestió de Visual Merchandising que permet gestionar de forma centralitzada el flux de comunicació amb les seves botigues minoristes des de qualsevol dispositiu connectat a Internet amb l'objectiu d'unificar criteris de Visual Merchandising de forma eficient i productiva.
Comprovar que es compleixen totes les pautes en el Visual Merchandising de totes les botigues de qualsevol grup és vital.

1
Retail Stores Management
Comunicació digital

Els dispositius portàtils en botiga proporcionen un fàcil accés a la informació en tot moment i en qualsevol lloc. D'aquesta manera, els empleats reben missatges amb rapidesa i sense descuidar als clients.

2
Retail Stores Management
Comunicació Visual

Les possibilitats que els equips en botiga implementin a la perfecció les campanyes de marxandatge visual a la forma en què l'oficina central les ha concebut són més grans si es proporciona informació visual.

3
Retail Stores Management
Comunicació bidireccional

Permetre un feedback ràpid millora la satisfacció i el compromís dels empleats, el que al seu torn genera millors experiències dels clients a les botigues físiques. Empleat feliç = client feliç = venda feliç.

Canviem la manera de gestionar el Retail minorista

L'administrador general pot generar els criteris a seguir per cada botiga en funció dels patrons o paràmetres decidits, assegurant-se en temps real que cada botiga compleix la línia visual establerta en el Visual Merchandising de la marca.

Per què és diferent?
Retail Stores Management

Característiques generals

La majoria dels minoristes saben que vendre és més del que sembla a primera vista. De fet, un bon Visual Merchandising és fonamental per a l'èxit d'una botiga. Retail Stores Control és una eina simple però potent i eficaç. Permet la comunicació fluïda i visual amb les botigues minoristes.

  • Generar accions a una o diverses botigues.
  • Realitzar correccions 'dibuixant' sobre les fotografies rebudes.
  • Adjuntar fotografia o documentació de referència per a les botigues
  • Control en temps real del feedback de la botiga.
  • Flux cronològic de les accions.
  • Comunicats automàtics després de cada acció.
Més detalls
Retail Stores Management Retail Stores Management