Nom: Retail Stores Control
Raó social: Blaupíxel Internet S.L.
NIF: B55189450
Domicili social: Av. Mas Pins, 150 2º 5ª - 17457 Riudellots de la Selva (Girona) - Spain
Telèfon: 972 477 746
Correu electrònic: info@retailstorescontrol.com

L'accés a la nostra pàgina Web per part de l'Usuari està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés, així com les CONDICIONS REGULADORES dE CADASCUN DELS SERVEIS OFERTS que preguem llegeixi detingudament, en cas d'estar interessat en la contractació. Si l'Usuari no estigués d'acord amb aquestes, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest portal i d'operar per mitjà del mateix.

A través d'aquesta pàgina Web oferim diversos serveis telemàtics, així com diversos continguts relatius al món de la informàtica i Internet, sense que això suposi, en principi, relació professional ni mercantil amb l'Usuari. En cas de contractar serveis oferts a la web, suposarà la subjecció de l'Usuari a les condicions i termes de contractació, que regulin particularment aquest servei.

En qualsevol moment Blaupíxel Internet S.L. podrà modificar la presentació i configuració del lloc web i fins i tot suprimir aquest de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

2. Drets de propietat intelectual i industrial

Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial estan expressament reservats per Blaupíxel Internet S.L.. El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el web estan protegits per la legislació espanyola a favor de Blaupíxel Internet S.L..

Blaupíxel Internet S.L. no permet, ni total ni parcialment, la reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució difusió, modificació, transformació o descompilació ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit. L'Usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o qualsevol altre ús que no sigui personal i privat a excepció del material clarament indicat per escrit per ús comercial.

Blaupíxel Internet S.L. vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització de la seva propietat intel·lectual i industrial exercitant totes les accions legals que li corresponguin.

Blaupíxel Internet S.L. podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

3. Condicions d'accés

L'accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix ​​prèvia subscripció o registre. No obstant, per l'accés a determinats serveis o continguts és necessària la prèvia subscripció i per a la contractació dels diversos serveis oferts per nosaltres, és necessària la prèvia satisfacció d'una contraprestació econòmica en els termes i condicions que s'estipulen en la present pàgina web mitjançant les condicions generals de contractació reguladores de cada servei.

Els serveis que requereixin una contraprestació econòmica per al seu ús o adquisició, quedaran degudament identificats en el lloc Web, amb fàcils indicacions per subscriure i / o procedir al seu abonament, al costat de les Condicions Generals de Contractació que regularan l'acord.

El client s'obliga a mantenir operativa, activa i actualitzada l'adreça e-mail proporcionada en el formulari de contractació per a les comunicacions amb Blaupíxel Internet S.L., ja que constitueix el mitjà de comunicació preferent de Blaupíxel Internet S.L..

L'Usuari, en qualitat de Client, és l'únic responsable de la utilització i conservació dels logins (usuaris) i passwords (contrasenyes) facilitades per Blaupíxel Internet S.L. per a l'ús de les eines que es posen a la seva disposició per a la gestió dels productes contractats , ja que són els identificadors necessaris que permeten contrastar a Blaupíxel Internet S.L. l'autenticació de l'accés del client i facilitar el permís a les actuacions que se sol·licitin des d'aquestes eines. L'ús d'aquests identificadors i la comunicació, fins i tot per terceres persones, s'entendrà sota l'única responsabilitat del Client.

L'Usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic, a les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau, a les condicions específiques d'ús que poguessin ser d'aplicació. L'accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'Usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers oa nosaltres mateixos.

Blaupíxel Internet S.L., en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, referent al deure de col·laboració amb els organismes competents, suspendrà el servei contractat quan sigui instat per l'organisme judicial o administratiu que ho sol·liciti formalment. Així mateix, si Blaupíxel Internet S.L. té coneixement i la certesa que s'estan cometent presumptes accions il·lícites o que vulnerin drets de tercers, ho ha de posar en coneixement de les autoritats competents.

L'usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d'ús, i si escau en les condicions contractuals que regulin l'adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la seva impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web a les que es pugui accedir a través dels enllaços (links, banners, botons, buscadors ....) que la nostra pàgina web posa a seva disposició, li comuniquem que Blaupíxel Internet S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d'aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l'Usuari, al que recomanem llegir els avisos legals que regulen tots els llocs web.

L'existència d'hiperenllaços en pàgines web alienes que permetin l'accés al nostre portal no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de Blaupíxel Internet S.L. dels seus continguts o serveis.

4. Responsabilitats

Al posar a disposició de l'Usuari aquesta pàgina web volem oferir tot un seguit de serveis i continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic, documents i fitxers de l'Usuari.

Blaupíxel Internet S.L. no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres llocs o pàgines web, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de la mateixa.

Blaupíxel Internet S.L. no garanteix el correcte funcionament respecte a la disponibilitat i continuïtat de la nostra pàgina web. En la mesura del possible, intentarem posar en coneixement dels Usuaris qualsevol interrupció en el servei i resoldre'l al més aviat possible. Tanmateix, Blaupíxel Internet S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte funcionament o interrupcions de la nostra pàgina web.

L'Usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a Blaupíxel Internet S.L. per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

Queda prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors de Blaupíxel Internet S.L.. Qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat de Blaupíxel Internet S.L. com a conseqüència directa d'una actuació negligent del client, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que li pogués correspondre.

L'Usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per Blaupíxel Internet S.L. en l'administració i desenvolupament dels productes contractats de manera que no es produeixi ús abusiu que alenteixi els servidors perjudicant la prestació dels productes o drets d'altres clients.

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

L'USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i el contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona (Spain).